روز از نو

یادداشت‌ها و گفتاره‌های خارج از چارچوب

روز از نو

یادداشت‌ها و گفتاره‌های خارج از چارچوب

طبقه بندی موضوعی

بسم الله...

توی اولین وبلاگم نوشتم:
در هیچ چارچوبی نمیگنجم...
این چهارمین وبلاگه.
همچنان در هیچ چارچوبی
نمیگنجم