روز از نو

یادداشت‌ها و گفتاره‌های خارج از نوبت

روز از نو

یادداشت‌ها و گفتاره‌های خارج از نوبت

پنجشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۰۹ ق.ظ

۰

مقتدرانه

پنجشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۶، ۰۱:۰۹ ق.ظ

چهار امتیاز تا قهرمانی!

موافقین ۱۳ مخالفین ۶ ۹۶/۰۱/۱۷
حاج مهدی