روز از نو

یادداشت‌ها و گفتاره‌های خارج از نوبت

روز از نو

یادداشت‌ها و گفتاره‌های خارج از نوبت

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ق.ظ

۰

هوای خانه چه دلگیر می‌شود گاهی...

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ق.ظ

نبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز

جوان ز حادثه‌ای پیر می‌شود گاهی

۹۵/۰۱/۳۱
حاج مهدی